FRIEND REQUESTS
Find Friends Settings
Check all your Events
Chat / Messages
Mark all as read Settings
 • author
  Diana Jameson Hi James! It’s Diana, I just wanted to let you know that we have to reschedule...
 • author
  Jake Parker Great, I’ll see you tomorrow!.
 • author
  Elaine Dreyfuss We’ll have to check that at the office and see if the client is on board with...
 • author author author author
  You, Faye, Ed & Jet +3 Ed: Yeah! Seems fine by me!
View All Messages
Notifications
Mark all as read Settings
View All Notifications

İslamda Darbe nasıl değerlendirilmekte?

İslamda Darbe nasıl değerlendirilmekte?

İslam'da Darbe nasıl değerlendirilmekte?

Reaksiyonunuzu seçin!
Cevap yazmak için Lütfen Giriş Yapın.
Uzman Cevaplar
 • Sözlükte vurmak, dövmek manasında DA-RA-BE kökünden gelen darbe Türkçemize de geçerek aynı manaların yanı sıra ihtilal ve inkılap yapmak manasına kullanılmaktadır.

  İslam hukukunda ferdi olarak hırsızlık, katil gibi insan haklarını ihlal eden suçlara apayrı bir ceza uygulanmaktadır. Kişisel olarak hırsızlık yapanın eli kesilirken adam öldüren de aynen idam edilmektedir.

  Bunları toplulaştırmak ise farklı olarak ele alınmaktadır. Bu konuda yani toplu işlenen suçlara verilen cezalar Allah cc tarafından Kur’an-i kerimde geniş manada yer almaktadır.

  Topluma toplu olarak yapılan suçlara eşkıyalık ve yol kesicilik manasında kutta-ı tariklik denir.

  Kur’an’da bu hususta, “Allah ve Resulü’ne karşı savaşanların ve yeryüzünde düzeni bozmaya çalışanların cezası öldürülmeleri yahut asılmaları veya el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Âhirette ise onlar için büyük bir azap vardır” (Mâide 5/33) hükmü yer alır.

  Yol kesicilik (kat`u't-tarik) İslam Hukukunda ağır cürümlerden kabul edilmektedir. Kat`u't-Tarik suçunun cezasının beyan olunduğu Maide Suresinin 33. ayetinde geçtiği üzere yol kesicilik "Allah ve Resulüne savaş açmak" olarak tanımlanmaktadır. Çünkü seferde olanlar Allah'ın emanı altındadır ve yol kesiciler Allah'ın emanı altında olan kimselere saldırmaktadırlar. "İslam Devleti sınırları içerisinde yaşayan, Müslüman ya da zimmilerden olan kimselerin yine Müslüman ya da zimmilerden olan kimselerin yollarını keserek mal, para, eşya yahut canlarına kastetmesine Kat`u't-Tarik denilir."

  Şikayet Et Mesaj Gönder
Üye Cevaplar
arrow